6Liczebniki

W języku angielskim, podobnie jak w języku polskim, liczebniki dzieli się na główne i porządkowe.