7.10.10Past Perfect Tense

Czas past perfect służy do opisu czynności i wydarzeń, które miały miejsce przed inną czynnością lub wydarzeniem w przeszłości.Używa się go również w zdaniach złożonych, gdzie obowiązuje następstwo czasów, czyli tam, gdzie zdanie nadrzędne jest wyrażone w czasie przeszłym.He said he had met him.Powiedział, że go spotkał. następstwoBefore I cleaned I had aired the room.Zanim posprzątałem, wywietrzyłem pokój.Did you send the message I had written?Wysłałeś tę wiadomość, którą napisałem?He took her pen before she had written a single word.Wziął jej pióro, zanim zdążyła cokolwiek napisać.It was two days after I had met him.To było dwa dni po tym, jak go spotkałem.Zobacz więcej informacji w rozdz. Następstwo czasów.