5.1.2Zaimki dopełnieniowe

Zaimki te stoją po czasowniku. Często stawia się je na końcu zdania.Uwaga na użycie!It is me.To jestem ja.Is it you?To ty?It must be him.To musi być on.It is not them.To nie są oni.I will never be like him.Nigdy nie będę taki jak on.