3.1.1Stopniowanie za pomocą przyrostków

Przyrostki -er i -est dodaje się do krótkich przymiotników - jednosylabowych i dwusylabowych zakończonych na spółgłoskę, dwugłoskę -ow lub er, sylabotwórcze -l lub końcówkę some oraz do tych, w których akcent pada na ostatnią sylabę.Stopień najwyższy naj- w języku angielskim łączy się z przedimkiem określonym the.nice - nicer - the nicestbig - bigger - the biggestshort - shorter - the shortestlong - longer - the longestlight - lighter - the lightestfast - faster - the fastestsmall - smaller - the smallestPodczas stopniowania może dojść do zmian w pisowni, przede wszystkim do podwojenia spółgłoski:sad - sadder - the saddestmad - madder - the maddestthin - thinner - the thinnesthot - hotter - the hottestPrzymiotniki zakończone na samogłoskę y stojącą po spółgłosce w stopniu wyższym i najwyższym przyjmują odpowiednio końcówkę -ier lub -iest.heavy - heavier - the heaviesthappy - happier - the happiestbloody - bloodier - the bloodiestKońcówka y się nie zmienia, jeśli poprzedza ją samogłoska. Np.:grey - greyer - the greyestcoy - coyer - the coyest