2Rzeczowniki

Rzeczowniki w języku angielskim są nieodmienne. Jedyna zmiana formy ma miejsce podczas tworzenia liczby mnogiej.