7.10.11Tworzenie czasu Past Perfect

Czas past perfect tworzy się za pomocą czasownika have w formie had, stawianej za podmiotem i za pomocą imiesłowu czasu przeszłego - Past participle.She had had enough time before...Miała dość czasu, zanim...He entered shortly after we had hidden it.Wszedł zaraz po tym, jak to schowaliśmy.It was a job that I had longed for.To była praca, o której marzyłem. przedtemForma had wraz z zaimkiem skraca się do postaci I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, they'd itd. Np.:I'd had time to ...Miałem czas na...Przeczenia tworzy się za pomocą not w formie: had not ..., którą skraca się do postaci hadn't.He hadn't eaten for days.Nie jadł całymi dniami.