9.2Warunek realny w przeszłości

Tworzy się za pomocą if w zdaniu podrzędnym w połączeniu z czasem Past simple lub Past continuous.W zdaniu nadrzędnym warunek wyraża się za pomocą could lub should, a w przeszłości should have, could have.If he was there, he could have asked.Jeśli tam był, mógł zapytać.If she wasn't satisfied, she should have complained.Jeżeli nie była zadowolona, mogła złożyć skargę.If he was ill, he couldn't have come.Jeżeli był chory, nie mógł przyjść.If there was a doctor, she should have asked.Jeśli był tam lekarz, powinna zapytać.