3Przymiotniki

Przymiotniki w języku angielskim nie zmieniają formy ze względu na rodzaj czy liczbę.Do jedynej zmiany formy przymiotnika dochodzi podczas jego stopniowania.