5Zaimki

Zaimki zastępują w zdaniu rzeczownik. Dzielą się na osobowe, dzierżawcze, wskazujące, zwrotne, pytające, względne i nieokreślone.W przypadku zaimków osobowych należy odróżnić ich formę podmiotową i dopełnieniową. Mają one inne formy i różnią się sposobem użycia w zdaniu!