15.2Mowa zależna

W języku angielskim obowiązuje reguła, że w mowie zależnej nie występuje szyk zdania pytającego.Obowiązuje także zasada, że w zdaniach złożonych w mowie zależnej stosowane jest następstwo czasów.He asked: “What do you want here?”Zapytał się: „Czego tu chcesz?”He asked what I wanted there.Zapytał się, czego tam chcę.They said: “You made a mistake.”Powiedzieli: „Zrobiłeś błąd.”They said I had made a mistake.Powiedzieli, że zrobiłem błąd.He asked: “Will you do it for me?”Zapytał się: „Zrobisz to dla mnie?”He asked if I would do it for him.Zapytał się, czy to dla niego zrobię.She asked: “How long have you been waiting here?”Zapytała się: „Jak długo już tu czekasz?”She asked how long I had been waiting there.Zapytała się, jak długo już tam czekam.He asked: “How long are you going to stay?”Zapytał: „Jak długo zamierzasz zostać?”He asked how long I was going to stay.Zapytał, jak długo zamierzam zostać.Przy przekształcaniu mowy niezależnej w zależną, zmianie ulegają zaimki oraz okoliczniki czasu i miejsca.