4.3Przedimek zerowy

Jeśli przed rzeczownikiem nie stoi żaden przedimek - przedimek zerowy, oznacza to, że wstawienie go tam albo nie ma sensu, np. przed nazwami miesięcy, jedzenia, świąt itp., albo w wyjątkowych przypadkach można go pominąć, mimo że zwykle zostałby użyty.How on earth...?; He got into trouble.; We are at war.Przedimka nie stawia się przed rzeczownikami oznaczającymi materiały, surowce, emocje, a także pojęcia abstrakcyjne - a zatem przed rzeczownikami niepoliczalnymi i bliżej nieokreślonymi.Basketball is very popular here.Add sugar, milk, butter and water.What beautiful weather!Zobacz też rozdz. Przedimek określony i Przedimek nieokreślony.