3.1.4Spójniki używane przy stopniowaniu

Przy porównywaniu za pomocą stopnia wyższego używa się zwykle spójnika than, który jest odpowiednikiem polskiego niż.He is two years older than me.Jest ode mnie dwa lata starszy.It will be much cheaper than last time.Będzie znacznie tańsze niż ostatnio.She is much cleverer than you are.Jest znacznie mądrzejsza niż ty.Porównując konkretną ilość, używa się konstrukcji as... as.She ate twice as many cakes as I did.Zjadła dwa razy więcej ciastek niż ja.He is twice as old as you are.Jest dwa razy starszy od ciebie.Wine is half as strong (again) as beer.Wino jest o połowę mocniejsze niż piwo.