6.6Podawanie czasu

Czas w języku angielskim określa się za pomocą części godziny lub za pomocą liczby minut.Wyrazy oznaczające części godziny to quarter ˈkwɔːtə - kwadrans i half hɑːf - pół. W pozostałych przypadkach podaje się konkretną liczbę minut. Przy podawaniu czasu zwykle nie łączy się części godziny i liczby minut.Godzinę z minutami do trzydziestu podaje się za pomocą liczby minut i wyrazu past po pełnej godzinie.Na pytanie „Która jest godzina?” - What time is it? można na przykład odpowiedzieć:It's (a) quarter past ten.Jest kwadrans po dziesiątej.It's half past nine.Jest wpół do dziesiątej. (pół po dziewiątej)It's twenty past eight.Jest dwadzieścia minut po ósmej.It's five past six.Jest pięć minut po szóstej.Godzinę z minutami od 30 do pełnej godziny wyraża się jako odcinek czasu (za pomocą quarter lub liczby minut) przed nadchodzącą pełną godziną za pomocą przyimka to - minuty brakujące do pełnej godziny. Np.:It's (a) quarter to ten.Jest za piętnaście dziesiąta. (kwadrans do dziesiątej)It's twenty-five to seven.Jest za dwadzieścia pięć siódma . (25 do siódmej)It's ten to nine.Jest za dziesięć dziewiąta. (10 do dziewiątej)Pełne godziny podaje się za pomocą liczebnika i wyrazu o'clock choć nie jest on konieczny.It's ten o'clock.Jest dziesiąta.W języku angielskim operuje się dwunastogodzinnym zegarem. Godzinom między dwunastą w nocy a dwunastą w południe odpowiada skrót a.m., a miedzy dwunastą w południe a dwunastą w nocy - p.m.It's five p.m.Jest piąta po południu., Jest siedemnasta.It's eleven a.m.Jest jedenasta przed południem.W odpowiedzi na pytanie O której godzinie...? - What time ...? zwykle używa się przyimka at.What time will you come? – I'll come at six.O której przyjdziesz? – Przyjdę o szóstej.