7.7.3Present simple

Czas present simple służy do opisu czynności powtarzających się, rutynowych oraz do opisu ogólnie obowiązujących praw, reguł. Np.:I wake up at seven a.m. every day.Codziennie wstaję o siódmej.He goes to work by car.Jeździ do pracy samochodem.We live in a city.Mieszkamy w mieście.She only drinks water.Pije tylko wodę.Czas present simple łączy się z czasownikami opisującymi zmysły, uczucia oraz czynności o charakterze stałym. Są to następujące czasowniki:like, love, taste, know, think, agree, forget, believe, trust, understand, recognize, mean, realize ap.Czas present simple wykorzystuje się również do ożywienia akcji opowieści, często w wiadomościach itp.He goes to the car and it explodes.Podchodzi do samochodu, a on wybucha.The police find a dead body.Policja znalazła ciało.Użycie czasu present simple jest konieczne w zdaniach czasowych, po warunku oraz w zdaniach względnych, w których zdanie nadrzędne jest wyrażone w czasie przyszłym.We'll wait until they call.Poczekamy, aż zadzwonią.If he comes, I'll tell him.Jeżeli przyjdzie, powiedz mu to.We'll do it before he arrives.Zrobimy to, zanim przyjdzie.