15.1Zdania podrzędne

Zdania podrzędne możemy podzielić na zdania: podmiotowe, dopełnieniowe, przydawkowe, uzupełniające i okolicznikowe.Zdania podmiotoweZdania podmiotowe rozpoczynają się spójnikami that, whether, if, what, who, which, how, why, where.Zdania dopełnienioweTen typ zdania występuje bardzo często, zazwyczaj rozpoczyna się od wyrazów that, what, which, if, whether, who, why, where, when. Spójnik that można w tych zdaniach pominąć.I hope (that) it is true.Mam nadzieję, że to prawda.We know (that) he is here.Wiemy, że tu jest.Zdanie dopełnieniowe rozpoczynające się od wyrazów that, whether lub if ma zastosowanie w tworzeniu mowy zależnej.