7.10.8Present Perfect Continuous Tense

Czasu present perfect continuous używa się do opisu czynności i wydarzeń, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do danej chwili. Na język polski tłumaczymy go za pomocą czasu teraźniejszego.It has been raining since morning.Pada już od rana.I have been waiting here since three.Czekam tu od trzeciej.Ponadto używa się go do opisu czynności, które trwały przez dłuższy czas w przeszłości, a ich skutki wpływają na teraźniejszość. Takie zdania tłumaczymy na język polski za pomocą czasu przeszłego.I have been working the whole night.Pracowałem całą noc.She's been crying the whole afternoon.Przepłakała całe popołudnie.He has been telling me about it.Mówił mi o tym.Można go również użyć do wyrażenia podejrzenia lub zaniepokojenia czymś, co się stało i ma skutki w teraźniejszości. Takie zdania tłumaczymy na język polski za pomocą czasu przeszłego.Who has been lying in my bed?Kto leżał w moim łóżku?Have you been wearing my shirt?Ty nosiłeś moją koszulę?