4.2Przedimek nieokreślony - „A” albo „AN”

Przedimka nieokreślonego używa się w odniesieniu do obiektu, przedmiotu, osoby, o której mówi się po raz pierwszy lub nie ma potrzeby, by dokładniej ją określać. Np.:There's a car.Tam jest (jakiś) samochód.He has a book.Ma książkę.A man is waiting there.Jakiś mężczyzna tam czeka.Forma przedimka zależy od pierwszej głoski wyrazu, przed którym stoi. Jeśli jest to wymawiana samogłoska, używa się przedimka an, inaczej przedimka a. Np.:a bar, a car, a house, an apple, an hour, an easy language, an old house, an honest manUwaga! Przedimka nieokreślonego nie stawia się przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej! Zamiast niego używa się wyrazu some (jakiś), a w pytaniach any.He has an apple. – He has some apples.