4.1Przedimek określony - „THE”

Przedimek określony służy do określenia konkretnego obiektu. Zazwyczaj odnosi się do rzeczy, osób, o których była wcześniej mowa lub do czegoś, co jest znane mówiącemu.Przedimek określony często tłumaczy się na polski za pomocą zaimków ten, ta, to itp.The book is about ...Ta książka jest o ...The boy speaks good English.Ten chłopak dobrze mówi po angielsku.The girl has dark hair.Ta dziewczyna ma ciemne włosy.Dwugłoska TH w przedimku określonym jest dźwięczna, wymawia się ją jako: ðə.Uwaga! Wymowa przedimka określonego zmienia się na ðiː, jeżeli poprzedza on głoskę, którą wymawia się jak samogłoskę. Np.:the apple, the hour, the evening, the afternoon, the animal ap.