3.1.2Stopniowanie za pomocą „more” i „most”

W ten sposób stopniuje się przymiotniki dwu- i wielosylabowe - inne niż omówiono w rozdziale dot. stopniowania za pomocą przyrostków.Aby utworzyć stopień wyższy, należy przed przymiotnik wstawić wyraz more bardziej. Natomiast stopień najwyższy tworzy się przez dodanie przed przymiotnik wyrazu most najbardziej.Ponadto, w stopniu najwyższym przed wyrazem most stoi przedimek the, podobnie jak ma to miejsce podczas stopniowania za pomocą przedrostków.interesting - more interesting - the most interestingbeautiful - more beautiful - the most beautifuldemanding - more demanding - the most demandingboring - more boring - the most boringNotatka: Niektóre przymiotniki dwusylabowe można stopniować na oba sposoby.