8.3„COULD” i „CAN”

Could kʊd jest formą czasownika can i tworzy formy typu mógłbym, mógłbyś, mógłby, moglibyśmy, moglibyście, mogliby, odnoszące się do czyichś możliwości, zdolności czy chęci.Could używa się podobnie jak can w czasie present simple, zarówno przy tworzeniu pytań, jak i przeczeń.W zdaniu oznajmującym stoi pomiędzy podmiotem i bezokolicznikiem czasownika głównego.I could help you.Mógłbym ci pomóc.They could say...Mogliby powiedzieć...We could have some tea.Moglibyśmy się napić herbaty.You could tell him to...Mógłbyś mu powiedzieć, żeby...Uwaga! Could jest również formą czasu przeszłego od czasownika can.We couldn't get out.Nie mogliśmy się wydostać.I fell and couldn't get up.Upadłem i nie mogłem wstać.Notatka: Czasownik can jako czasownik leksykalny można zastąpić jego formą opisową be able to - być w stanie coś zrobić, móc. Formy opisowej używa się we wszystkich czasach, z wyjątkiem present simple.I won't be able to come.Nie będę mógł przyjść.Aby wyrazić potencjalną możliwość w przeszłości, należy użyć konstrukcji could have lub couldn't have, za którą stoi czasownik główny w formie imiesłowu biernego (PP).Could have w języku potocznym skraca się do could've.It could have been better.Mogłoby być lepiej.It couldn't have been better.Nie mogłoby być lepiej.Chcąc wyrazić zdziwienie lub niedowierzanie dotyczące jakiegoś wydarzenia w przeszłości, należy użyć konstrukcji can't have i imiesłowu biernego (PP).He can't have done it!On nie mógł tego zrobić!She can't have told them!Ona nie mogła im tego powiedzieć!