8.4„MIGHT” i „MAY”

Might jest formą czasownika may i wyraża potencjalną możliwość lub niepewność - mógłbym, mógłbyś, mógłby, moglibyśmy, moglibyście, mogliby.It might cause problems.Mogłoby to spowodować problemy.We might go to see it.Moglibyśmy iść to zobaczyć.