adres

adresse f

Jaki jest pana/pani adres e-mail?
Quelle est votre adresse e-mail ?
kεl ε vɔtʀ adʀεs imεl ?
Proszę to wysłać na ten adres.
Envoyez-le à cette adresse.
ɑ̃vwajelə a sεt adʀεs
Więcej informacji znajduje się pod tym adresem.
Vous trouverez plus d'informations sur ce site web.
vu tʀuv(ə)ʀe plys dε̃fɔʀmasjɔ̃ syʀ sə sit wεb
zaadresować kopertę/list
mettre l'adresse sur l'enveloppe/la lettre
mεtʀ ladʀεs syʀ lɑ̃v(ə)lɔp/la lεtʀ
adres tymczasowy/stały/zwrotny
adresse provisoire/permanente/de réponse
adʀεs pʀɔvizwaʀ/pεʀmanɑ̃t/də ʀepɔ̃s
adres zameldowania
adresse du domicile
adʀεs dy dɔmisil
zmienić adres
changer d'adresse
ʃɑ̃ʒe dadʀεs