znany

connu/-ue, célèbre, fameux/-euse

Jest znany na całym świecie.
Il est connu dans le monde entier.
il ε kɔny dɑ̃ lə mɔ̃d ɑ̃tje
Czuje się lepiej w znanym środowisku.
Il se sent mieux dans un milieu familier.
il sə sɑ̃ mjø dɑ̃zœ̃ miljø familje
To jest skok w nieznane.
C'est un saut dans l'inconnu.
setœ̃ so dɑ̃ lε̃kɔny
Jest powszechnie znany.
Il est connu partout.
il ε kɔny paʀtu
najbardziej znany z...
le plus connu de...
lə ply kɔny də