jak

1(w pytaniach) comment

Jak to wygląda?
C'est comment ?
se kɔmɑ̃ ?
Jak wyglądam?
Ça me va ?
sa mə va ?
Jak to?
Comment ça (se fait) ?
kɔmɑ̃ sa (sə fε) ?
Jak się to powie po angielsku/niemiecku/francusku/hiszpańsku/włosku/rosyjsku? (o nazwach)
On l'appelle comment en anglais/allemand/français/espagnol/italien/russe ?
ɔ̃ lapεl kɔmɑ̃ ɑ̃ ɑ̃glε/almɑ̃/fʀɑ̃sε/εspaɲɔl/italjε̃/ʀys ?
Jak leci?
Comment ça va ?
kɔmɑ̃ sa va ?
Jak minęła podróż?
Vous avez fait un bon voyage ?
vuzave fε œ̃ bɔ̃ vwajaʒ ?
Jak się masz? – Tak sobie.
Comment vas-tu ? – Comme ci comme ça.
kɔmɑ̃ vaty ? - kɔm si kɔm sa

2(w porównaniach, zawołaniach itp.) comme

Klnie jak szewc.
Il jure comme un charretier.
il ʒyʀ kɔm œ̃ ʃaʀtje
Jest jak nowy.
Il est comme neuf.
il ε kɔm nœf
Jak ten czas leci!
Comme le temps passe (vite) !
kɔm lə tɑ̃ pɑs (vit) !
To jasne jak słońce.
C'est clair comme le jour.
se klεʀ kɔm lə ʒuʀ
Jest jak chorągiewka na wietrze.
Il tourne à tout vent.
il tuʀn a tu vɑ̃
Znam to jak własną kieszeń.
Je le connais comme ma poche.
ʒə lə kɔnε kɔm ma pɔʃ
Leje jak z cebra.
Il pleut à seaux/verse., Il pleut comme il peut.
il pløta so/vεʀsˌ il plø kɔm il pø
zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
tant les hommes que les femmes
tɑ̃ lezɔm kə le fam
tak samo ... jak
tout aussi... que
tutosi... kə

3(w zdaniach podrzędnych) comme, (kiedy) dès que, aussi tòt que

Jak chcesz.
Comme tu veux.
kɔm ty vø
Zrób, jak uważasz.
Fais comme tu veux/bon te semble.
fε kɔm ty vø/bɔ̃ tə sɑ̃bl
Zrobił tak, jak obiecał.
Il a fait ce qu'il avait promis., Il a tenu sa parole.
il a fε sə kil avε pʀɔmiˌ il a t(ə)ny sa paʀɔl
Zadzwonię do ciebie, jak tylko się tam dostanę.
Je t'appelle quand j'y serai.
ʒə tapεl kɑ̃ ʒi s(ə)ʀe
Zniknął, jak tylko mnie zobaczył.
Il est disparu aussitôt qu'il m'a vu.
il ε dispaʀy osito kil ma vy
Widziałem, jak palisz.
Je t'ai vu fumer.
ʒə te vy fyme
Wyjdę, jak tylko się pojawi.
Je me tire dès qu'il arrive.
ʒə mə tiʀ dε kil aʀiv
Nie pozostaje nam nic innego, jak...
Il ne nous reste que..., On n'a qu'à...
il nə nu ʀεst kəˌ ɔ̃ na ka
To nie tak, jak myślicie.
C'est différent de ce que vous (en) pensez.
se difeʀɑ̃ də sə kə vu (ɑ̃) pɑ̃se
Nie było/ma jak tego wypróbować.
Il n'y avait/a pas une possibilité de l'essayer.
il ni avε/a pɑ yn pɔsibilite də leseje
Aktorzy, jak na przykład...
Les acteurs, par exemple...
lezaktøʀˌ paʀ εgzɑ̃pl
jak tylko będzie można
dès que possible
dε kə pɔsibl
jak tak dalej pójdzie
si ça continue comme ça, si ça continue ainsi
si sa kɔ̃tiny kɔm saˌ si sa kɔ̃tiny ε̃si