wąski

étroit/-oite, (o ubraniu itp.) serré/-ée

Ta spódnica jest na mnie za wąska.
Cette jupe est trop étroite pour moi.
sεt ʒyp ε tʀo etʀwat puʀ mwa
Jest osobą o wąskich horyzontach.
Il est étroit d'esprit.
il εtetʀwa dεspʀi
w wąskim znaczeniu tego słowa
au sens plus étroit du terme
o sɑ̃s plyzetʀwa dy tεʀm