włączyć

coś allumer, mettre en marche qqch, (przyłączyć) inclure qqch

Proszę włączyć silnik.
Démarrez le moteur., Mettez le moteur en marche.
demaʀe lə mɔtœʀˌ mεte lə mɔtœʀ ɑ̃ maʀʃ
Nie mogę włączyć komputera.
Mon ordinateur ne veut pas démarrer.
mɔnɔʀdinatœʀ nə vø pɑ demaʀe
Włączył się alarm.
L'alarme s'est déclenchée.
lalaʀm se deklɑ̃ʃe
Włącz radio.
Allume la radio.
alym la ʀadjo
Ogrzewanie włącza się automatycznie.
Le chauffage s'allume automatiquement., Le chauffage démarre automatiquement.
lə ʃofaʒ salym ɔtɔmatikmɑ̃ˌ lə ʃofaʒ demaʀ ɔtɔmatikmɑ̃
włączyć jedynkę/dwójkę (biegi w samochodzie)
passer en première/seconde
pɑse ɑ̃ pʀəmjεʀ/s(ə)gɔ̃d