marzenie

rêve m

Zrealizował swoje marzenie.
Il a réalisé son rêve.
il a ʀealize sɔ̃ ʀεv
Niech ci się spełnią wszystkie marzenia.
Que tous tes souhaits s'accomplissent.
kə tute swε sakɔ̃plis
Marzy o wygraniu...
Il songe de gagner...
il sɔ̃ʒ də gaɲe