wzbudzić

éveiller, inspirer, susciter

To wzbudziło obawy.
Cela a provoqué/suscité des craintes.
s(ə)la a pʀɔvɔke/sysite de kʀε̃t
Nie możemy wzbudzić podejrzeń.
Il faut ne pas éveiller les soupçons.
il fo nə pɑzeveje le supsɔ̃
Jej sukces wzbudził zazdrość kolegów.
Son succès a suscité la jalousie de ses collègues.
sɔ̃ syksε a sysite la ʒaluzi də se kɔlεg
Próbował wzbudzić w niej poczucie winy.
Il essayait de la faire sentir coupable.
il esεjε də la fεʀ sɑ̃tiʀ kupabl
wzbudzić zainteresowanie czymś
susciter/éveiller l'intérêt pour qqch
sysite/eveje lε̃teʀε