obudzić

réveiller

Obudź się!
Réveille-toi !
ʀevεjtwa !
Proszę mnie obudzić o siódmej.
Réveillez-moi à sept heures.
ʀevεjemwa a sεt œʀ
To obudziłoby nawet zmarłego.
C'est à réveiller les morts.
seta ʀeveje le mɔʀ
obudzić nadzieje na coś
susciter l'espoir de qqch
sysite lεspwaʀ