złamać

casser, rompre, (prawo) violer

Złamał sobie kciuk.
Il s'est cassé le pouce.
il se kɑse lə pus
Ma złamaną nogę.
Il a une jambe cassée.
il a yn ʒɑ̃b kase
Złamałeś słowo/obietnicę.
Tu as manqué à ta parole/promesse.
ty ɑ mɑ̃ke a ta paʀɔl/pʀɔmεs
Złamał kilka zasad.
Il a violé plusieurs lois.
il a vjole plyzjœʀ lwa
złamać komuś serce
briser le cœur à qqn
bʀize lə kœʀ
złamać przepisy ruchu drogowego
violer le code de la route
vjɔle lə kɔd də la ʀut