z, ze

1(z narzędnikiem) avec

Z przyjemnością.
Avec plaisir.
avεk pleziʀ
Spotkam się z nim jutro.
Je le vois demain.
ʒə lə vwa d(ə)mε̃
Jak się z nim dogadujesz?
Comment est-ce que tu t'entends avec lui ?
kɔmɑ̃ εs kə ty tɑ̃tɑ̃ avεk lɥi ?
Ożenił się z nią?
Il l'a épousée ?
il la epuze ?
Zerwałam z nim.
J'ai rompu avec lui.
ʒe ʀɔ̃py avεk lɥi
Będziemy grać z Anglią.
On va jouer contre l'Angleterre.
ɔ̃ va ʒwe kɔ̃tʀ lɑ̃glətεʀ
Z wyrazami sympatii (w liście itp.)
Cordialement.
kɔʀdjalmɑ̃
Przyglądali mi się z zaciekawieniem.
On me regardait avec curiosité.
ɔ̃ mə ʀ(ə)gaʀdε avεk kyʀjozite
Poradził sobie z tym.
Il s'est débrouillé., Il s'en est tiré.
il se debʀujeˌ il sɑ̃nε tiʀe
Szybko się z tym uwinął.
Il ne s'est pas donné de la peine.
il nə se pɑ dɔne də la pεn
Figa z makiem.
Que dalle.
kə dal
To nie ma nic wspólnego z...
Ça n'a rien à voir avec...
sa na ʀjε̃na vwaʀ avεk
Z wiekiem...
Avec l'âge...
avεk lɑʒ
chleb z masłem
tartine beurrée
taʀtin bœʀe
kubeł z wodą
seau d'eau
so do

2(z dopełniaczem) de

Wyjechała z miasta.
Elle a quitté la ville.
εl a kite la vil
Wyjmij to z lodówki.
Sors-le du frigo.
sɔʀlə dy fʀigo
Spadłem z roweru/ze schodów.
Je suis tombé du vélo/dans l'escalier.
ʒə sɥi tɔ̃be dy velo/dɑ̃ lεskalje
Z czego to jest zrobione?
En quoi c'est fait ?
ɑ̃ kwa se fε ?
Zejdź mi z oczu!
Hors de ma vue !
ˈɔʀ də ma vy !
Nic z tego nie będzie.
Ça ne donnera rien.
sa nə dɔn(ə)ʀa ʀjε̃
Przestań się ze mnie nabijać.
Ne te moque pas de moi., Arrête de te payer ma tête.
nə tə mɔk pɑ də mwaˌ aʀεt də tə peje ma tεt
Wyprowadziło mnie to z równowagi.
Ça m'a déséquilibré.
sa ma dezekilibʀe
Przeprowadza się z miejsca na miejsce.
Il déménage d'un lieu à un autre.
il demenaʒ dœ̃ ljø a œ̃notʀ
Rzuciłem palenie z dnia na dzień.
J'ai tout à fait arrêté de fumer.
ʒe tuta fε aʀete də fyme
Szczęściarz z ciebie!
Tu en as de la chance !
ty ɑ̃nɑ də la ʃɑ̃s !
Dymi się z komina.
La cheminée fume.
la ʃ(ə)mine fym
Co z oczu, to z serca.
Loin des yeux, loin du cœur.
lwε̃ dezjøˌ lwε̃ dy kœʀ
Szczęka opadła mu ze zdziwienia.
Il en est resté bouche bée.
il ɑ̃nε ʀεste buʃ be
Zszedł z dachu...
Il est descendu du toit...
il ε desɑ̃dy dy twa
Barwnik robiony jest z nasion...
Le colorant est fabriqué à partir des graines ...
lə kɔlɔʀɑ̃ ε fabʀike a paʀtiʀ de gʀεn
To tylko jeden z wielu...
C'est un... parmi tant d'autres.
setœ̃... paʀmi tɑ̃ dotʀ