karta, kartka

feuille f (de papier)

Wyłożyli karty na stół.
Ils ont étalé leurs cartes., Ils ont joué cartes sur table.
ilzɔ̃ etale lœʀ kaʀtˌ ilzɔ̃ ʒwe kaʀt syʀ tabl
Postawił wszystko na jedną kartę.
Il joue son va-tout.
il ʒu sɔ̃ vatu
Dostał czerwoną/żółtą kartkę.
Il a reçu le carton rouge/jaune.
il a ʀ(ə)sy lə kaʀtɔ̃ ʀuʒ/ʒon
Karta się odwróciła.
La chance a tourné.
la ʃɑ̃s a tuʀne
Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości.
Heureux au jeu, malheureux en amour.
øʀø o ʒøˌ maløʀø ɑ̃namuʀ
domek z kart
château de cartes
ʃɑto də kaʀt
znaczone karty
cartes marquées
kaʀt maʀke
kartka pocztowa/świąteczna
carte postale/de vœux
kaʀt pɔstal/də vø