połączyć

coś z czymś joindre, réunir, assembler qqch à qqch

Połączono nas w pary.
Nous étions divisés par deux.
nuzetjɔ̃ divize paʀ dø
Połączyły ich wspólne zainteresowania.
Ils partageaient les mêmes intérêts.
il paʀtaʒε le mεmε̃teʀε
Połączył ich przypadek.
Le hasard les a réunis.
lə ˈazaʀ leza ʀeyni
być połączonym z czymś
être lié à qqch, être relié à qqch, être attaché à qqch
εtʀ ljeˌ εtʀ ʀ(ə)ljeˌ εtʀ ataʃe
połączyć siły z kimś
unir ses forces avec qqn
yniʀ se fɔʀs