równy

droit/droite, (jednakowy) égal/-ale

To równy gość.
C'est un homme honnête.
setœ̃nɔm ɔnεt
Kosztowało to równą stówę.
Cela a coûté cent euros exactement.
s(ə)la a kute sɑ̃tøʀo εgzaktəmɑ̃
Podzielimy to po równo.
On le partagera également.
ɔ̃ lə paʀtaʒ(ə)ʀa egalmɑ̃
Rozmawiają jak równy z równym.
Ils se traitent d'égal à égal.
il sə tʀεt degal a egal
Wszyscy ludzie są równi.
Tous les hommes sont égaux.
tulezɔm sɔ̃ ego
rozmawiać z kimś jak równy z równym
se traiter d'égal à égal
sə tʀete degal a egal
skoczyć na równe nogi
y sauter à pieds joints
i sote a pje ʒwε̃