dać się

être possible, (oszukać itp.) se laisser +inf.

Da się zrobić.
C'est faisable.
se fəzabl
Da się to jakoś załatwić?
On peut l'arranger ?
ɔ̃ pø laʀɑ̃ʒe ?
Dałoby się to skrócić?
Est-ce qu'il serait possible de le raccourcir ?
εs kil s(ə)ʀε pɔsibl də lə ʀakuʀsiʀ ?
Tego nie da się jeść/pić.
C'est immangeable/imbuvable.
se ε̃mɑ̃ʒabl/ε̃byvabl
Czasami nie da się tego wytrzymać.
Parfois/Des fois, c'est insupportable.
paʀfwa/de fwaˌ setε̃sypɔʀtabl
Dał się ponieść emocjom.
Il s'est laissé emporter.
il se lεse ɑ̃pɔʀte