prosić

kogoś o coś demander qqch à qqn, à qqn de faire qqch, prier qqn de faire qqch

Proszę (wejść)!
Entrez !
ɑ̃tʀe !
Mogę prosić (do tańca)?
Vous m'accordez cette danse ?, Voulez-vous m'accorder cette danse ?
vu makɔʀde sεt dɑ̃s ?ˌ vulevu makɔʀde sεt dɑ̃s ?
O nic go nie proś.
Ne lui demande rien.
nə lɥi d(ə)mɑ̃d ʀjε̃
Proszę się poczęstować (herbatnikami)!
Servez-vous (des biscuits) !
sεʀvevu (de biskɥi) !
Proszę się cofnąć!
Faites un pas en arrière !, Reculez d'un pas !
fεt œ̃ pɑ ɑ̃naʀjεʀ !ˌ ʀ(ə)kyle dœ̃ pɑ !
Proszę się rozebrać!
Débarrassez-vous !
debaʀɑsevu !
Proszę? (nie zrozumiałem)
Pardon ?
paʀdɔ̃ ?
Proszę. (w odpowiedzi na dziękuję)
Je vous/t' en prie., De rien., Il n'y a pas de quoi.
ʒə vu/t ɑ̃ pʀiˌ də ʀjε̃ˌ ilnja pɑ də kwa
Proszę! (do telefonu)
Allô !
alo !
Proszę. (podając coś)
Voilà.
vwala
Jeszcze wina? – Tak, proszę.
Encore du vin ? – Volontiers.
ɑ̃kɔʀ dy vε̃ ? - vɔlɔ̃tje
Następny, proszę!
Au suivant, s'il vous plaît !
o sɥivɑ̃ˌ sil vu plε !
Nikt cię o to nie prosił.
Personne ne te l'a demandé.
pεʀsɔn nə tə la d(ə)mɑ̃de