konieczny

nécessaire, indispensable

Czy to było konieczne?
C'était nécessaire ?
setε nesesεʀ ?
To nie będzie konieczne.
Ça ne sera pas nécessaire.
sa nə s(ə)ʀa pɑ nesesεʀ
Jest (bezwzględnie) konieczne, żeby...
Il est indispensable que...
il εtε̃dispɑ̃sabl kə
W razie konieczności...
En cas d'urgence...
ɑ̃ kɑ dyʀʒɑ̃s