ciepło

chaud

Ciepło mi.
J'ai chaud.
ʒe ʃo
Już ci cieplej?
Tu as déjà plus chaud ?, Tu t'es réchauffé un peu ?
ty ɑ deʒa ply ʃo ?ˌ ty tε ʀeʃofe œ̃ pø ?
Jest przyjemnie ciepło.
Il fait bien chaud.
il fε bjε̃ ʃo
Chodźmy gdzieś, gdzie jest ciepło.
Allons au chaud.
alɔ̃ o ʃo
Jeśli jest wam za ciepło, otwórzcie okno.
Si vous avez trop chaud, ouvrez la fenêtre.
si vuzave tʀo ʃoˌ uvʀe la f(ə)nεtʀ
Ciepło jest? (na dworze)
Il fait chaud dehors ?
il fε ʃo dəɔʀ ?
W tym swetrze będzie ci ciepło.
Dans ce pull, tu seras (bien) au chaud.
dɑ̃ sə pylˌ ty s(ə)ʀa (bjε̃) o ʃo