przydać się

convenir, être utile

Może mógłbym się do czegoś przydać?
Puis-je être utile à quelque chose ?
pɥiʒə εtʀ ytil a kεlk(ə) ʃoz ?
To mi się do niczego nie przyda.
Ça ne me sert à rien.
sa nə mə sεʀ a ʀjε̃
Przydałoby się posprzątać w domu.
Ce serait bien de ranger la maison.
sə s(ə)ʀε bjε̃ də ʀɑ̃ʒe la mεzɔ̃
Nie wyrzucaj tej ulotki, może się jeszcze przydać.
Ne jette pas ce prospectus, il pourrait encore être utile.
nə ʒεt pɑ sə pʀɔspεktysˌ il puʀε ɑ̃kɔʀ εtʀ ytil
Przydałby się deszcz.
Un peu de pluie ne ferait pas de mal.
œ̃ pø də plɥi nə fəʀε pɑ də mal
To mi się już nie przyda.
Je n'en ai plus besoin.
ʒə nɑ̃nε ply bəzwε̃
Przydałby mi się nowy komputer.
J'aurais besoin d'un nouvel ordinateur.
ʒoʀε bəzwε̃ dœ̃ nuvεl ɔʀdinatœʀ
To się na nic nie przyda.
Ça ne sert à rien.
sa nə sεʀ a ʀjε̃
To ci się jeszcze może kiedyś przydać.
Ça peux t'être utile un jour.
sa pø tεtʀ ytil œ̃ ʒuʀ
Przydałoby się, żebyś...
Il serait bien si tu...
il s(ə)ʀε bjε̃ si ty
przydać się komuś
convenir à qqn, tomber à point, (pot.) botter à qqn
kɔ̃vniʀˌ tɔ̃be a pwε̃ˌ bɔte