przyprowadzić

amener, ramener

Przyprowadziłem kolegę.
J'ai amené un ami.
ʒe am(ə)ne œ̃nami
Zaraz go przyprowadzę.
Je le ramène tout de suite.
ʒə lə ʀamεn tu də sɥit
Przyprowadził ją ze sobą.
Il l'a emmenée.
il la ɑ̃m(ə)ne