jeden, jedno

un/une, (jedyny) un seul/une seule

Nie został ani jeden.
Il n'en reste pas un seul.
il nɑ̃ ʀεst pɑzœ̃ sœl
Nie chcę ani jednego, ani drugiego.
Je ne veux ni l'un ni l'autre.
ʒə nə vø ni lœ̃ ni lotʀ
Spojrzeli jeden na drugiego.
Ils se sont regardés l'un l'autre.
il sə sɔ̃ ʀ(ə)gaʀde lœ̃ lotʀ
Bierz po jednym/jeden po drugim.
Prends-les un par un., Prends-les l'un après l'autre.
pʀɑ̃le œ̃ paʀ œ̃ˌ pʀɑ̃le lœ̃ apʀε lotʀ
Wypił szklankę jednym haustem.
Il a bu le verre d'un seul trait.
il a by lə vεʀ dœ̃ sœl tʀε
To jest jedno i to samo.
C'est la même chose.
se la mεm ʃoz
Jest mi wszystko jedno.
Ça m'est égal.
sa mεegal
Czy to nie wszystko jedno?
Qu'est-ce que cela peut bien faire ?, N'est-ce pas la même chose ?
kεs kə s(ə)la pø bjε̃ fεʀ ?ˌ nεsə pɑ la mεm ʃoz ?
To wszystko stało się w ciągu jednego dnia.
Tout est arrivé pendant un seul jour.
tutεtaʀive pɑ̃dɑ̃ œ̃ sœl ʒuʀ
Na jedno wychodzi.
C'est du pareil., Ça revient au même.
se dy paʀεjˌ sa ʀəvjε̃ o mεm
Jest jedną nogą w grobie.
Elle a un pied dans la tombe.
εl a œ̃ pje dɑ̃ la tɔ̃b
Postawił wszystko na jedną kartę.
Il joue son va-tout.
il ʒu sɔ̃ vatu
Poproszę bilet w jedną stronę do Londynu.
Un aller pour Londres, s'il vous plaît.
œ̃nale puʀ lɔ̃drˌ sil vu plε
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
yn iʀɔ̃dεl nə fε pɑ lə pʀε̃tɑ̃
Co dwie głowy, to nie jedna.
Deux avis valent mieux qu'un.
døzavi val mjø kœ̃
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Un pour tous, tous pour un.
œ̃ puʀ tusˌ tus puʀ œ̃
Jedna sprawa nie daje mi spokoju...
Une chose (qui) me tracasse...
yn ʃoz (ki) mə tʀakas
Jeden z najsławniejszych...
Un des plus célèbres...
œ̃ de ply selεbʀ
Z jednej strony, ...
D'une part, ...
dyn paʀˌ
jeden po drugim
l'un après l'autre
lœ̃ apʀε lotʀ
jeden po drugim (według rangi itp.)
d'abord l'essentiel
dabɔʀ lesɑ̃sjεl
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
faire coup double, faire d'une pierre deux coups
fεʀ ku dublˌ fεʀ dyn pjεʀ dø ku