uwierzyć

croire

Nie mogę w to uwierzyć.
J'arrive pas à y croire.
ʒaʀiv pɑ a i kʀwaʀ
Jeśli uwierzysz w siebie...
Si tu as confiance en toi...
si ty ɑ kɔ̃fjɑ̃s ɑ̃ twa
Uwierzyłbyś w to?
Tu le croirais ?
ty lə kʀwaʀε ?
Uwierzyli jej na słowo.
Ils l'ont crue sur parole.
il lɔ̃ kʀy syʀ paʀɔl
Trudno w to uwierzyć.
Difficile d'y croire.
difisil di kʀwaʀ