rada

conseil m

Poprosił mnie o radę.
Il m'a demandé un conseil.
il ma d(ə)mɑ̃de œ̃ kɔ̃sεj
Dam ci dobrą radę.
Je te donne un bon conseil.
ʒə tə dɔn œ̃ bɔ̃ kɔ̃sεj
Posłuchaj mojej rady.
Suis mon conseil !
sɥi mɔ̃ kɔ̃sεj !
Dasz radę!
Tu peux le faire !
ty pø lə fεʀ !
Jakoś dam radę.
Je vais me débrouiller.
ʒə vε mə debʀuje
Dasz sobie radę?
Tu y arrives ?, Tu vas y arriver ?
ty i aʀiv ?ˌ ty va i aʀive ?
Zachowaj swoje rady dla siebie.
Garde tes conseils pour toi !
gaʀd te kɔ̃sεj puʀ twa !