zyskać

coś gagner, obtenir qqch

Dzięki temu zyskamy na czasie.
Ça nous fera gagner du temps.
sa nu f(ə)ʀa gaɲe dy tɑ̃
Zyskaliśmy nad nimi przewagę.
On a tiré avantage contre eux.
ɔ̃na tiʀe avɑ̃taʒ kɔ̃tʀ ø
Ten sport zyskuje na popularności.
Ce sport est de plus en plus populaire.
sə spɔʀ ε də plyzɑ̃ ply pɔpylεʀ
Kto na tym zyskuje?
À qui est-ce que cela apporte du bénéfice ?
a ki εs kə s(ə)la apɔʀt dy benefis ?
Szybko zyskał popularność.
Il est vite devenu populaire.
il ε vit dəv(ə)ny pɔpylεʀ
Partia zyskuje coraz więcej zwolenników.
Le parti gagne de plus en plus de partisans.
lə paʀti gaɲ də plyzɑ̃ ply də paʀtizɑ̃
zyskać uznanie za coś
acquérir une renommée pour qqch
akeʀiʀ yn ʀ(ə)nɔme
odzyskać coś (majątek itp.)
récupérer qqch
ʀekypeʀe