staranie

effort m

Nie udało się pomimo moich starań.
Ça n'a pas marché malgré tout mon effort.
sa na pɑ maʀʃe malgʀe tu mɔnefɔʀ
Dołożę wszelkich starań.
Je ferai de mon mieux.
ʒə f(ə)ʀe də mɔ̃ mjø
Nie będziemy szczędzić starań...
Nous allons fournir/déployer tous les efforts pour...
nuzalɔ̃ fuʀniʀ/deplwaje tulezefɔʀt puʀ
usilne/intensywne starania
effort intensif/maximal
efɔʀ ε̃tɑ̃sif/maksimal