wschód

lever m, (strona świata) est m, orient m

Wieje wiatr ze wschodu.
Le vent vient de l'est.
lə vɑ̃ vjε̃ də lεst
Na Bliskim Wschodzie znowu niespokojnie.
Il y a encore des troubles au Proche-Orient.
ilja ɑ̃kɔʀ de tʀubl o pʀɔʃɔʀjɑ̃
na wschód od czegoś
à l'est de qqch
a lεst
o wschodzie słońca
au lever du soleil, au soleil levant
o l(ə)ve dy sɔlεjˌ o sɔlεj ləvɑ̃