naprawdę

vraiment

To naprawdę bardzo dziwne.
C'est vraiment très bizarre.
se vʀεmɑ̃ tʀε bizaʀ
Obiecał, że przyjdzie i naprawdę przyszedł.
Il a promis de venir et il est vraiment venu.
il a pʀɔmi də v(ə)niʀ e il ε vʀεmɑ̃ v(ə)ny
Co on tam tak naprawdę robił?
Qu'est-ce qu'il y faisait en réalité ?
kεs kil i fəzε ɑ̃ ʀealite ?
Dał mi to. – Naprawdę?
Il me l'a donné. – Vraiment ?
il mə la dɔne - vʀεmɑ̃ ?
Naprawdę ją lubię.
Je l'aime vraiment.
ʒə lεm vʀεmɑ̃
Jak to było naprawdę?
Comment est-ce que ça s'est passé en réalité ?
kɔmɑ̃ εs kə sa se pɑse ɑ̃ ʀealite ?
Naprawdę?
C'est vrai ?
se vʀε ?