żaden

aucun/-une, nul/nulle

W żadnym wypadku!
Pas question !
pɑ kεstjɔ̃ !
To nie była żadna rewelacja.
Ce n'était rien de spécial.
sə netε ʀjε̃ də spesjal
Nie okazała żadnych emocji.
Elle n'a montré aucune émotion.
εl na mɔ̃tʀe okyn emosjɔ̃
Nie okazał żadnego zainteresowania.
Il n'a manifesté aucun intérêt.
il na manifεste okœ̃nε̃teʀε
Żaden z nich nie był...
Aucun des deux n'a été...
okœ̃ de dø na ete
za żadne skarby
pour rien au monde
puʀ ʀjε̃no mɔ̃d