środek

milieu m, (preparat) produit m, (sposób) moyen m

Nie pozwólcie mu wejść do środka!
Ne le laissez pas entrer !
nə lə lese pɑ ɑ̃tʀe !
Właźcie do środka.
Entrez dedans.
ɑ̃tʀe dədɑ̃
Czeka w środku.
Il attend à l'intérieur.
il atɑ̃ a lε̃teʀjœʀ
Wpuść mnie do środka!
Laisse-moi entrer !
lεsmwa ɑ̃tʀe !
Wtargnął do środka.
Il est entré en trombe.
il εtɑ̃tʀe ɑ̃ tʀɔ̃b
Podejmiemy wszelkie środki.
Nous allons prendre toutes les mesures/dispositions nécessaires.
nuzalɔ̃ pʀɑ̃dʀ tut le m(ə)zyʀ/dispɔzisjɔ̃ nesesεʀ
Trafił w sam środek.
Il a touché en plein centre.
il a tuʃe ɑ̃ plε̃ sɑ̃tʀ
Zaostrzono środki bezpieczeństwa.
Les mesures de sécurité ont été renforcées.
le m(ə)zyʀ də sekyʀite ɔ̃ ete ʀɑ̃fɔʀse
Nie przebierał w środkach, aby zdobyć tę pracę.
Il ne s'est arrêté devant rien pour avoir ce travail.
il nə setaʀete d(ə)vɑ̃ ʀjε̃ puʀ avwaʀ sə tʀavaj
Jest uzależniony od środków przeciwbólowych.
Il est accro aux anti-douleurs.
il ε akʀo ozɑ̃tiduløʀ
w środku tygodnia
au milieu de la semaine
o miljø də la s(ə)mεn
stosując środki przymusu
par les moyens répressifs
paʀ le mwajε̃ ʀepʀesif
środki transportu
moyens de transport
mwajε̃ də tʀɑ̃spɔʀ
środki masowego przekazu
mass médias
mas medja
nie przebierając w środkach
de gré ou de force, par tous les moyens
də gʀe u də fɔʀsˌ paʀ tule mwajε̃
w samym środku
au beau/en plein milieu
o bo/ɑ̃ plε̃ miljø