urodzić się

naître

Gdzie/Kiedy się urodziłeś?
Où/Quand es-tu né ?, (pot.) Tu es né où/quand ?
u/kɑ̃ ety ne ?ˌ ty e ne u/kɑ̃ ?
Urodziła nam się córka!
Nous avons une fille !
nu avɔ̃ yn fij !
Urodziłem się...
Je suis né...
ʒə sɥi ne
Urodził się we włoskiej rodzinie w roku...
Il est né des parents italiens en...
il ε ne de paʀɑ̃ italjε̃ ɑ̃
Urodził się po raz drugi. (uniknął śmierci)
Il a trompé la mort.
il a tʀɔ̃pe la mɔʀ